Covid-19 protocol

Versie juni 2020

Veilig sporten met Dutch Outdoors 

Leuk dat je ook in deze tijd met Dutch Outdoors meegaat! Om de breaks veilig aan iedere deelnemer te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan bepaalde afspraken en regels. Deze zijn hieronder beschreven. We vragen jou dit goed door te nemen.

In dit protocol wordt uitgegaan van 3 voorwaarden voor veilig sporten:

 • Voldoende afstand van elkaar houden;
 • Voorkomen dat materialen door meer dan één persoon worden aangeraakt;
 • Goede communicatie en naleving van de voorwaarden.

Basisregels voor iedereen voor, tijdens en na de break. Dit zijn de welbekende basisregels die altijd gelden.

 • Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of verhoging/ koorts tot 38C;
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Wanneer iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer deelnemen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering contact tussen kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en geef geen handen;

Het belang van dit protocol

Gezien de huidige situatie moet we ons allemaal aan de regels te houden. We willen dat iedereen zich veilig voelt tijdens de break. En we willen al helemaal geen risico lopen op een besmetting, zelf niet en voor jou niet.

Dank voor jullie medewerking.

Op naar een veilige en leuke break op afstand!

Versie juni 2020  Dutch Outdoors BV – Gevestigd te Zeist – kvk nummer 77247744 – BTW nummer NL860947397B01